Nieuws

 Resultaten enquête Jong VLD DILBEEK

jongvldenquete

De afgelopen weken hield Jong VLD Dilbeek een grootschalige bevraging bij de Dilbekenaar, zowel online als via deur-aan-deur bezoeken. Enkele honderden inwoners hebben hieraan deelgenomen. De jongerenafdeling maakte de resultaten bekend via haar Facebookpagina.

Doel van het onderzoek

Eind maart 2017 ontvingen verschillende Dilbekenaren een brief om deel te nemen aan een rondvraag van de Vlaamse Overheid. Dit focuste op Vlaanderen, maar Jong VLD Dilbeek wou wel eens weten wat de behoeftes en noden van de Dilbekenaar waren. Daarom organiseerden zij een bevraging om een luisterend oor te bieden voor de mening van heel wat Dilbeekse burgers. “De intentie van ons onderzoek was via een representatieve bevraging inzicht krijgen in wat er leeft in onze gemeente, om zo onze sterktes en zwaktes in kaart te brengen”, aldus voorzitter Randy Priem.

De rondvraag bestond uit 10 eenvoudige, politiek-neutrale vragen waarmee de jongerenafdeling geenszins de intentie had de huidige coalitie aan te vallen of de verwezenlijkingen van de vorige coalitie, toen Open VLD Dilbeek aan de macht was, op te hemelen. De voorzitter verduidelijkt: “Wij willen vooral op een positieve manier detecteren waar er in de toekomst ruimte voor verbetering is. Jong VLD Dilbeek pretendeert niet door middel van deze enquête, met slechts 10 vragen bij een beperkt deel van de bevolking, een volledig beeld te schetsen, maar we hebben dankzij de vele persoonlijke contacten wel een goed inzicht gekregen in wat er leeft in de gemeente”.

De resultaten

De Dilbekenaar wenst vooral betaalbare woningen en meer kinderopvangplaatsen. De inwoners zijn daarnaast ook ontevreden over de huidige staat van de wegen-, fiets- en voetpaden en ze vinden bovendien dat deze onvoldoende onderhouden worden. Als voorbeeld worden vaak de problematiek van het sluikstorten en het feit dat op sommige plaatsen het onkruid welig tiert aangehaald.

De inwoners van onze gemeente blijken zeer tevreden over de gemeentelijke sportinfrastructuur en de speelpleinwerking. Bovendien voelt bijna 80% van de respondenten zich veilig in Dilbeek. “Het aantal inbraken is volgens sommige inwoners nog steeds een probleem, maar vele Dilbekenaren hebben een groot vertrouwen in de hoge kwaliteit van de dienstverlening van onze lokale politie”, aldus Randy Priem.

Over de vraag of de metro moet doorgetrokken worden tot in Dilbeek zijn de meningen verdeeld: 43 % vindt van wel, terwijl 46% absoluut niet akkoord gaat. “Uit de reacties van de inwoners kunnen we opmaken dat vooral jongere inwoners en inwoners die tewerkgesteld zijn in Brussel dit een verbetering van de mobiliteit vinden, terwijl oudere en Vlaamsgezinde inwoners eerder weigerachtig tegen het idee staan uit schrik voor mogelijke overlast, verstedelijking en verfransing” aldus de jongerenvoorzitter.

Link enquête:

https://drive.google.com/file/d/0B4X_bZquUxlvSlc0ZjJZeENfTVhiRjNyN2M3MjFMSnhzb3Rj/view?usp=sharing

Advertenties